Fonetika a fonologie českého jazyka: All participants

Filters

TEST

Předmět fonetiky, její mezioborové přesahy.

Fyziologie produkce řeči.

Popis segmentální roviny jazyka: klasifikace hlásek.

Fonetická transkripce.

Percepce řeči.

Akustické vlastnosti řeči

Fonologie

Suprasegmentální rovina. Prozodické vlastnosti.