Nahrávka vlastního mluveného projevu

Opened: Tuesday, 19 March 2019, 12:00 AM
Due: Thursday, 20 June 2019, 12:00 AM

Student vloží nahrávku připraveného NEČTENÉHO mluveného projevu na vlastní téma v rozsahu 2 - 3_ minuty. Projev musí být přednesen spisovně, ve shodě s ortoepickými a ortofonickými pravidly českého jazyka a respektovat elementární zásady kultury řeči.