Topic outline

 • General

  Požadavky k atestaci:

  • docházka (max. 3 absence)
  • prezentace synopse vybraného díla v hodině
  • ukázka z fiktivního románu z r. 1927 (Fiktivní román by se měl skládat ze tří částí. Ze stručného shrnutí první poloviny fiktivního románu, prostřední kapitoly a shrnutí zbytku děje, každá část po cca. 1500 znacích. Klíčové je, aby se text držel zvoleného žánru, aplikoval jeho postupy a dobovou řeč. Součástí románu je samozřejmě i jméno fiktivního autora, titul a podtitul díla. Modelový příklad zde v příloze.)

  Užitečné odkazy:

 • Topic 1

  3.10. ÚVODNÍ HODINA

  • This topic

   Topic 2

   10.10. SVĚT SEŠITOVÝCH ROMÁNŮ (RODOKAPS, ROMÁNOVÉ NOVINKY, LIST PANÍ A DÍVEK, HVĚZDA, ČTENÍ PRO ŽENY APOD.)

   V této hodině nahlédneme do útrob nejvěhlasnějším časopisům z produkce populární. Každý prolistuje svým časopisem (případně bude zvědavý a podívá se i na jiné) a promyslí:

   • kdo je předpokládaný čtenář
   • jak vypadá grafická úprava (jak je dělaná, na co je kladen důraz, působí konvenčně/lacině/ etc.)
   • jaká je struktura čísla a jaké typy článků či textů časopis obsahuje (nevynechejte ani dopisy čtenářů či  reklamy apod.)

   Časopisy:

   • List paní a dívek: kolegyně Bodanská, Bognárová a Fialová
   • Románové noviny: kolegyně Fílová, Horáková, Kárná a kolega Hron
   • Rodokaps: kolegyně Kašičková, Koutná, Krejcarová a Marková
   • Rozsevačka: kolegyně Matiasovitsová, Merthová, Mohylová a Slavíková
   • Československá žena:kolegyně Smějsíková, Tomášková, Turčeková a kolega Valošek
   • Hvězda: kolegyně Voříšková, Zpěváčková a Žbirková

   Připravte si opět maximálně pětiminutové představení časopisu, při představení se zaměřte na výše zmíněné body.

   Poznámka: K časopisům jsem vás přiřazovala nahodile, pokud byste se chtěli jakkoli vyměnit, změny jsou možné, ovšem za předpokladu, že zachováte proporčnost - aby pak např. Rodokaps nepředstavovalo 7 lidí a Rozsevačku jeden.

  • Topic 3

   17.10. DETEKTIVNÍ A DOBRODRUŽNÁ ČETBA


   V této hodině se budeme zabývat dobrodružnou a detektivní četbou. Pokusíme se zformulovat pravidla žánru a podíváme se, jak tato pravidla naplňují vybrané prózy, které budeme číst.

   Na hodinu si prosím přečtěte:

   • minimálně jednoho Cliftona (v případě času a zájmu se pochopitelně nemusíte omezovat na jedinou povídku) [synopse "Šíleného lékaře" Nikola Krejcarová; "Bažiny springfontainské" Blaga Dimitrová; "Mrtvoly bez hlavy" Kristýna Merthová]
   • povídku Adolfa Hoffmeistera Záhada bílé knihy [synopse: Klára Matiasovitsová]
   • povídku Karla Čapka Šlépěje [synopse: Marie Smějsíková]

   Úkoly:

   • zamyslete se nad tím, zda můžeme tyto prózy pokládat za detektivky - čím např. naplňují či porušují pravidla žánru
   • každý si na úvod připraví jméno slavného detektiva (z libovolného časového období) a zkusí vymyslet pravidlo, které by správná detektivka měla dodržet
  • Topic 4

   24.10. ČERVENÁ KNIHOVNA

    V této hodině se budeme zabývat čtením pro ženy čili tzv. červenou knihovnou. Opět se podíváme na základní rysy a specifika žánru a na to, jak se uplatňují v prózách, které budeme číst.

   Četba:

   • M. Radoměrská: Světlo jeho očí / V. Neubauer: Sextánka (romány jsou poměrně rozsáhlé, proto není nutné číst oba, pro představu o dobové ČK bude stačit jeden)
   • I. Ostravská (J. Jabůrková): Dítě lásky

   Úkoly:

   • vymyslete typickou zápletku z červené knihovny, neomezujte se na období 20. či 30. let, ale klidně využijte i témata z dnešní doby

    SYNOPSE:

   Jožka Jabůrková: Dítě lásky [Michaela Zpěváčková]

   Maryna Radoměřská: Světlo jeho očí [Adéla Koutná]

   Vilém Neubauer: Sextánka [Michaela Kašičková]

  • Topic 5

   31.10. V ZÁJMU OBECNÉ MRAVNOSTI. EROTICKÁ LITERATURA A JEJÍ POTÍRÁNÍ

   Tématem semináře bude vztah zakázaného a povoleného, v našem případě prvorepublikových erotických tisků a cenzury.

   Vzhledem k unikátnosti textů doporučujeme prolistovat vše, minimálně však Otakara Hanuše.

   V synopsích se prosím zaměřte na:

   a) typické prvky erotického vyprávění, klišé, stereotypy, narativní strategie

   b) "skandální místa" - co a proč na nich mohlo dráždit cenzuru?

   Úkol: Vyberte si jedno dílo české nebo světové literatury, které bylo postiženo cenzurou (zákaz / škrty / likvidace apod.), a vysvětlete, proč se stalo nežádoucí četbou.

   SYNOPSE

   Otakar Hanuš: Já jsem vinna (1923) [Aneta Slavíková]

   Bedřich Böhnel: Ironický původ (1922) [Daniela Bodanská]

   Krásná hříšnice (1909) s. 1-24 [Barbora Mohylová]

  • Topic 6

   7.11. POČÁTKY ČESKÉHO KOMIKSU

   host Pavel Kořínek

  • Topic 7

   14.11. URBAN LEGENDS. MÝTUS O PÉRÁKOVI

   ČETBA

   Stančík, Petr: Pérák

   Projekt Černá sanitka [odkaz níže], prolistovat knižní vydání [dostupné v každé MK]. 

   ÚKOL

   Zachytit jednu městskou legendu ze svého okolí a zkusit popsat mechanismus, kterým vznikla, a důvody její rozšířenosti a atraktivity.

   SYNOPSE

   Petr Janeček: Černá sanitka [Jana Marková] - Jano, představte prosím projekt Černé sanitky s důrazem na typologii urban legends.

   Petr Stančík: Pérák [Tereza Tomášková] - Terezo, zaměřte se prosím na způsob, jakým Stančík pracuje se stereotypem superhrdiny.

  • Topic 8

   21.11. MEZI SORELOU A WESTERNEM

   ČETBA

   Prolistovat western, typické prvky označeny červeně.

   Úvodní kapitola k Luisana se probouzí.

   SYNOPSE

   J. Danda: Spoutaný kraj [Jiří Hron] - Jirko, zaměřte se prosím zejména na žánrově typické znaky, které dělají western westernem

   K. F. Sedláček: Luisiana se probouzí [Matěj Valošek] - Matěji, nemusíte Luisianu číst celou nebo nějak podrobně, stačí, když vyberete několik znaků, které podle vás a) dělají román socilistickým realismem b) dělají z románu dobrodružnou prózu

  • Topic 9

   28.11. EXOTIKA SOVĚTSKÉHO SVAZU

   ČETBA

   Naskenovaná kapitola z Luisiana se probouzí.

   Naskenovaná ukázka z V zemi, kde zítra znamená včera (s. 195-199), čtěte metodou close reading (podrobné čtení).

   SYNOPSE

   Julius Fučík: V zemi, kde zítra již znamená včera [Hana Fílová] - Hanko, zkuste číst Fučíkovu reportáž jako mytologii a popsat, jak konstruuje mýty o SSSR jako ráji na zemi (narativní strategie, přesvědčovací techniky, jazyk, etc.)

   Bedřich Václavek: SSSR v Československé poezii [Iveta Fialová] - Iveto, vyberte si několik básní a ukažte na nich základní témata poezie o SSSR

  • Topic 10

   2.12. PROMĚNY TEXTU I - JAK SE STÁT SOCIALISTICKÝM REALISTOU

   • Julius Fučík: V zemi, kde zítra znamená včera

                Četba: vybraná kapitola

   • Jak se stát socialistickým realistou

                Četba: Prolistovat kapitoly "Pšenka divotvorka", "Na lásku syrovou, horkou" z Brousek, A.: Čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1948-55

   Úkoly

   • Z Čítanky českého stalinismu vybrat báseň, která obsahuje klíčový motiv socialistické poezie.
   • Malá sociologická sonda: Zeptat se příslušníka starší generace, jak v 50. letech vnímali oficiální socialistickou literaturu (budovatelský román, oslavnou poezii, budovatelské drama apod.). Četli ji? Smáli se jí? Pokud ano, co četli místo toho? Podařilo se dostat socialistický realismus z teorie mezi skutečné čtenáře?   • Topic 11

   12.12. PROMĚNY TEXTU II – OD ANNY K PROLETÁŘCE

   ÚKOL

   • Propagační kampaň vybraného titulu formou souvislého textu (seznam v příloze). Text nemusí obsahovat děj ani informace o autorovi, pokuste se spíš vytvořit věrohodnou marketingovou strategii, jak přimět k četbě daného titulu co nejširší publikum. Vaším úkolem je titul prodat v r. 1958 (užitečnou pomůckou může být otázka, co by si museli přečíst o knize vaši prarodiče, aby do ní alespoň zahlédli a nezavrhli ji rovnou jako "ideologickou agitku".)
   • Z Čítanky českého stalinismu vybrat báseň, která obsahuje klíčový motiv socialistické poezie.

   ČETBA

   • Anna proletářka


   Odkaz vás navede na webové album, kde je celá próza. Bohužel - jako již tradičně - jsou některé fotografie ve špatné kvalitě. Pokud pro vás bude text nečitelný, můžete si přečíst v podstatě jakékoli knižní vydání, ovšem musíte počítat s tím, že nečtete původní text, ale pro představu o románu je to dostačující.
   Pokud byste chtěli jít přímo do časopisu, Anna proletářka vyšla v prvních dvou ročnících Reflektoru; časopis má k dispozici Národní knihovna, knihovna Ústavu pro českou literaturu a Knihovna Národního muzea na Letné.

   SYNOPSE

   Ivan Olbracht: O Anně, rusé proletářce (1925-26) [Nikola Žbirková]

   Ivan Olbracht: Anna proletářka (1951) [Šárka Turčeková]

   ÚKOLY K UKÁZKÁM

   Podívejte se na úryvky Anna3 a Anna4 (oba se týkají ústřední dvojice) a pokuste se charakterizovat změny, ke kterým v průběhu jednotlivých vydání docházelo, např. po stránce jazykové, tematické apod. Poté zkuste pojmenovat důvod, proč k těmto změnám došlo.

  • Topic 12

   19.12. TEORETICKÉ SHRNUTÍ: „VYSOKÉ“ A „NÍZKÉ“ UMĚNÍ, LITERÁRNÍ BRAK

   • Topic 13

    2.1. SPOLEČNÉ ČTENÍ FIKTIVNÍCH BRAKOVÝCH ROMÁNŮ