Topic outline

 • General

 • Jak používať tento kurz

 • Příprava na první setkání

  Not available unless: The activity Podívejte se na video, které vysvětluje, jak postu... is marked complete
 • Workshop 9.2.2023

  • Druhé video už obsahuje interaktívnu úlohu, ktorá je vhodná napríklad na precvičovanie. (video môže obsahovať viacero úloh, vyžaduje teda aktívnejšie pozeranie a viacero príležitostí na precvičovanie)
 • Doplnkové videá - ABC workshop

 • Studijné opory a výukové videá

  • Not available unless: The activity https://stream.knihovna.cuni.cz/cs/Detail/19047 is marked complete
 • Príprava na druhý workshop

  • Opened: Monday, 13 March 2023, 12:00 AM
   Due: Thursday, 23 March 2023, 4:00 PM

   Pripravte si prosím text videa, ktoré predstavuje úvod/záver vášho kurzu. Cieľom je ukázať si ako do tohto textu doplniť poznámky pre editora a pokyny k záberom pre kameramana. Zároveň bude tento text slúžiť ako základ pre praktickú časť workshopu a to vystupovanie pred kamerou. 

   Úlohu odovzdajte najneskôr do 23.3. 16:00 

   Ako príklad vám poslúži textová príprava kolegu Pěničku, ktorú nájdete pod každým z jeho videí (napríklad súbor Prepis videa pre asynchrónnu výuku).

 • Zhrnutie druhého workshopu

  • V prezentácii nájdete jednotlivé druhy záberov, ich použitie a návrhy tvorby scenára a poznámok pre editora.