Topic outline

 • General

 • Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení

  Toto téma je velmi široké. Doporučuji Vám, abyste si informace, které jste dostali při výuce 8.10.2021 zpracovali co nejdříve a doplnili o studium doporučené literatury. Odkazy na literaturu a poznámky si založte do své kartotéky.

  Problematice resortních bezpečnostních cílů se budeme věnovat i nadále, proto si informace ze stránek MZ ČR vytiskněte, prostudujte a vložte do kartotéky.

  • Prostudujte si webové stránky nemocnice, kde praktikujete. Zjistěte, jaké informace o problematice kvality nemocnice zveřejňuje. Pokud jste zároveň zaměstnanci nemocnice, prostudujte si informace dostupné zaměstnancům. Nebudete je však nikde zveřejňovat - jsou to informace pro Vás.

   Kontrolní otázky:

   1. Kdo je v nemocnici odpovědný za řízení kvality péče?

   2. Je nemocnice držitelem certifikátu kvality? Pokud ano, jakého?

   3. Mohou se sestry v této nemocnici podílet na procesech udržování, zvyšování, řízení kvality? Pokud ano, jakým způsobem?

   4. Jaké jsou způsoby zvyšování kvality ošetřovatelské péče v nemocnici, kde praktikujete?

   Tento úkol je skupinový, tzn. vytvořte v každé nemocnici 5ti členné skupiny. V ÚVN 3 skupiny, na Bulovce 2 skupiny, ve FN Motol 1 skupinu, v IKEM 1 skupinu, ve FNKV 2 skupiny. 

   Výsledky budete prezentovat na praktiku 14.10.2021

 • Personalistika

  • Připravte si návrh životopisu (curriculum vitae - CV), který máte v úmyslu poslat do nemocnice, kde byste chtěli pracovat. Najděte si na internetu stránky, podle kterých strukturovaný životopis (i s fotografií) připravíte. CV by nemělo být delší než jedna stránka. Vložte sem - nejpozději 2.11.2021 v 23:59 hod. CV bude zpřístupněno jenom těm vyučujícím, které s Vámi povedou "vstupní pohovor", který je běžně součástí přijímacího procesu před nástupem do zaměstnání. Vaši kolegové a kolegyně Vaše CV neuvidí (pokud jim ho neukážete sami/y).

 • Ošetřovatelské standardy

  Doplnění informace 22.11.2021 17,19 Přidán standard stravování nemocných z ÚVN a oba standardy z FN Bulovka. MZ

  Doplňuji informaci 3.11. ve 12,53

  V přílohách najdete nově standardy stravování z IKEM a z FN Motol. V těchto nemocnicích nemají standardy pro hygienickou péči. Dále najdete standardy z FNKV. Zbývá mi doplnit standrady z FNB, prosím o trpělivost. MZ

  V příloze najdete  standardní ošetřovatelské postupy (SOP), které tvoří východisko pro Vaši semestrální práci, tzn., že tyto postupy budete auditovat. U svých kolegů/studentů a kolegyň/studentek v nemocnici, kde pracujete, budete zjišťovat, zda praktikují v souladu s těmito standardy. V úterý 2.11.2021 budete věnovat čas, který je v rozvrhu určen pro Ošetřovatelské postupy V/praxi, studiu těchto dokumentů. Do přílohy dávám zatím SOP z ÚVN, do úterý tam budete mít vloženy SOP z dalších nemocnic, kde praktikujete. Upozorňuji, že se jedná o materiál, se kterým můžete pracovat, který je předmětem Vašeho studia, ale který nemůžete dále šířit. Děkuji za spolupráci.

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7