Topic outline

 • Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení

  Toto téma je velmi široké. Doporučuji Vám, abyste si informace, které jste dostali při výuce 8.10.2021 zpracovali co nejdříve a doplnili o studium doporučené literatury. Odkazy na literaturu a poznámky si založte do své kartotéky.

  Problematice resortních bezpečnostních cílů se budeme věnovat i nadále, proto si informace ze stránek MZ ČR vytiskněte, prostudujte a vložte do kartotéky.

 • Personalistika

 • Ošetřovatelské standardy

  Doplnění informace 22.11.2021 17,19 Přidán standard stravování nemocných z ÚVN a oba standardy z FN Bulovka. MZ

  Doplňuji informaci 3.11. ve 12,53

  V přílohách najdete nově standardy stravování z IKEM a z FN Motol. V těchto nemocnicích nemají standardy pro hygienickou péči. Dále najdete standardy z FNKV. Zbývá mi doplnit standrady z FNB, prosím o trpělivost. MZ

  V příloze najdete  standardní ošetřovatelské postupy (SOP), které tvoří východisko pro Vaši semestrální práci, tzn., že tyto postupy budete auditovat. U svých kolegů/studentů a kolegyň/studentek v nemocnici, kde pracujete, budete zjišťovat, zda praktikují v souladu s těmito standardy. V úterý 2.11.2021 budete věnovat čas, který je v rozvrhu určen pro Ošetřovatelské postupy V/praxi, studiu těchto dokumentů. Do přílohy dávám zatím SOP z ÚVN, do úterý tam budete mít vloženy SOP z dalších nemocnic, kde praktikujete. Upozorňuji, že se jedná o materiál, se kterým můžete pracovat, který je předmětem Vašeho studia, ale který nemůžete dále šířit. Děkuji za spolupráci.