Weekly outline

 • General

 • Téma 1. - sylabus a základní literatura

  Napište jednu anotaci v celkovém rozsahu 500 - 600 slov na vybrané stránky níže: Šanderová, J. "V čem jsou odborné texty jiné než ostatní," s. 18-21. Šanderová,J. Přečtěte si též "Abstrakt, anotace, recenze". s. 40-45., a též jej zakomponujte do anotace.

 • Téma 2. - etnomuzikologie a anotace článku

  Napište anotaci (500 slov) na: Jurková, Zuzana. 2016. „Badatelské spektrum současné etnomuzikologie: cesta etnomuzikologů do města." Národopisná revue XXVI (2/2016): 91–99. Přiložen níže. Využijte přímých citací i parafrází a připojte svůj osobní pohled.

  Bonusový text: Look at your fish - můžete zmínit v anotaci.

 • Téma 3. - hledání tématu a relevantní literatury k němu

  Skrze ukaz.cuni.cz najděte časopis Ethnomusicology. Z ročníků 2005-2015 (či jiných, nicméně musí být dostupný) si vyberte jeden článek, který bude základním kamenempro Vaši seminární práci, vybírejte zejména z témat, která Vás zajímají. Chceme pouze články, nikoliv recenze, editorialy apod. Článek poté vložte ve formátu pdf do odevzdávárny.

 • Téma 3.1 Positioning k článku

 • Téma 4. - jak citovat, citační normy, vytváření bibliografie

 • Téma 5. - vyhledávání literatury pro pokročilé a tvorba bibliografie

 • Téma 6. - Recenze

 • Téma 7. - Empirický výzkum a výzkumné strategie

 • Téma 9. - powerpointová prezentace

 • Téma 10. - seminární práce