Weekly outline

 • General

 • Prezenční studium

 • Studijní opora ke kurzu

 • Seminář k duchovní péči_prezenční studium

 • Témata, literatura

 • Seminář k duchovní péči_kombinované studium

 • Informace pro kombinované studenty_seminární práce

  • Zde se můžete inspirovat tématy aplikované etiky, tj. i si zkusit zodpovědět otázku, kde má teolog své vlastní hranice a jak se to promítá do komunikace s druhým. Již vyšlo tiskem, ale nemám nyní k dispozici scan, použijte odkaz na strany z tohoto dokumentu. Děkuji za pochopení. NB

 • 29 March - 4 April

 • 5 April - 11 April

 • 12 April - 18 April

 • 19 April - 25 April