Weekly outline

 • Efektivní komunikace a storytelling v občanském sektoru

  Studenti se v rámci předmětu seznámí s výkladem pojmu efektivní komunikace a jak ji nastavit v praxi neziskových organizací. A zároveň, jak rozvíjet komunikaci jako nezbytnou kompetenci pro život. Pozornost bude věnována především tomu, jak navazovat a budovat vztahy uvnitř organizací občanské společnosti a také s externími partnery. Studenti poznají řadu konkrétních příkladů z praxe. V rámci praktických skupinových cvičení si studenti zvýší kompetenci efektivně komunikovat, tedy jednat, prezentovat a dosahovat vytyčených komunikačních cílů.

  vyučující: Mgr. Miriam Vránová

  3 kredity, LS, atestace-zápočet

  Domácí úkoly - oba dva jsou nutné k zápočtu.

  1)     Natočit videospot nebo napsat zprávu určenou na sociální sítě o nové službě nebo projektu neziskové organizace.

  2)     Vytvořit otázky a sepsat rozhovor s osobností o neziskovém projektu, Psaný rozhovor: Vede jej student*ka.

  Povinná literatura:

  Blok 1

  Cialdini, R. B., Zbraně vlivu, Brno, Jan Melvil Publishing, 2012, kapitola Sociální schválení a Oblíbenost (s. 133 -232)

  Berne, E., Jak si lidé hrají, Praha, nakladatelsví Svoboda, 1970, kapitola Analýza her (s. 26 – 70), Nejnověji knihu vydal Portál, Praha, 2017. 

  Vyhnánková, E. a Losekoot, M., Jak na sítě, Brno, Jan Melvil Publishing, 2019, kapitola Vyprávěj (s. 159 - 241)

  Logan, D., King, J. a Fischer-Wright, H., Zrození kmenového vůdce, Synergie Publishing SE,  2014 , kapitola Pět stupňů kmenového vývoje (s. 25 – 51).

  Křížek, Z., Crha, I., Jak psát reklamní text, Praha: Grada Publishing, 4. vydání, 2012, kapitola O charakteru a účelu reklamního textu ( s. 52-70 )

  Medlíková, O., Přesvědčivá prezentace - Špičkové rady, tipy a příklady , Praha: Grada Publishing a.s.,2010

   

  Doporučená literatura

  Schulz von Thun, F.,  Jak spolu komunikujeme? Praha, Grada, 2005

  Carmine, G. Mluv jako TED, Brno, BizBooks, 2016

  Čepelka, O., Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru, Liberec, Omega, 1997

  Chalupa, R., Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty, Praha, Grada Publishing a.s., 2012,

  Vymětal, J., Průvodce úspěšnou komunikací - Efektivní komunikace v praxi, Praha: Grada Publishing a.s., 2008

   

  Doporučená online média vztahující se k tématu

  Marketing & Media - tištěný týdeník, vydává Forum Media, s.r.o. www.mam.cz

  Médiář — Média, marketing, maloobchod www.mediar.cz

  MediaGuru – Média, reklama, marketing, aktuální zpravodajství www.mediaguru.cz

   

 • I. blok

 • II. blok