Weekly outline

 • General

 • 1. Kurikulární dokumenty

  1. Přečtěte si článek K. Vlčkové o struktuře kurikulárních dokumentů v ČR. Na stránce http://www.nuv.cz/t/rvp si prostudujte strukturu RVP a s ním spojených dokumentů zde popsaných.

  2. Stáhněte Rámcové programy pro základní vzdělávání a Rámcové programy pro gymnaziální vzdělávání a prostudujte je z hlediska a) klíčových kompetencí, b) obsahu v oblasti Matematika a její aplikace.

  3. Stáhněte si Standardy v základním vzdělávání oblast Matematika a její aplikace: http://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv . Prostudujte Standardy vzhledem k výše vybraným tématům a zamyslete se, jak Standardy doplňují či upřesňují RVP.

 • 2. Podpora učitele M

  Základní podporu učitelům matematiky přináší Jednota českých matematiků a fyziků a zejména její sekce Společnost učitelů matematiky (tzv. SUMA).

  1. Zjistěte, jaké časopisy JČMF pro učitele vydává.

  2. Zjistěte, jaké konference SUMA JČMF pro učitele organizuje. 

  3. Na této stránce si projděte některé odkazy na užitečné stránky z hlediska metodické podpory pro učitele. Buďte připraveni popsat minimálně pět z výše uvedených odkazů na prvním společném setkání, zaměřte se především na jejich klady a zápory.

 • 3. Výzkumy znalostí M

  Mezinárodní testování

  Pro mezinárodní testování v matematice PISA a TIMSS zjistěte:
  a) jejich cíl, b) cílovou skupinu, c) povahu použitých úloh, d) výsledky českých žáků.
  Soustřeďte se na výsledky žáků 2. stupně. Informace najdete na webu http://www.csicr.cz/.

  Přečtěte si článek M. Rendla a N. Vondrové: Kritická místa v matematice u českých žáků na základě výsledků šetření TIMSS 2007

  Testování v ČR

  Prostudujte si zadání a výsledky jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia a čtyřleté střední školy v posledním zveřejněném roce na stránce www.cermat.cz. Vyberte minimálně tři úlohy, které vám přijdou něčím zajímavé a buďte připraveni o nich mluvit na prvním společném setkání. Seznamte se i s formátem a průběhem zkoušek.

  Proveďte totéž pro maturitní zkoušky. Vybrané úlohy buďte připraveni diskutovat na semináři.

  Prostudujte si některé výsledky národních srovnávacích zkoušek autorek E. Lesákové a E. Řídké. Buďte připraveni o nich mluvit na prvním společném setkání.

  • 4. Koncipování hodin M

   1. Přečtěte si článek J. Robové a V. Moravcové o vývoji matematického vzdělávání. 

   2. O různých didaktických teoriích, modelech a principech budeme mluvit na seminářích.

   3. Přečtěte si část diplomové práce o diferenciaci ve vzdělávání na 2. stupni zde (s. 8-24) a  článek o gradovaných úlohách a jejich využití zde

    

   • 5. (Kognitivní) cíle úloh v hodinách M

    Článek od Bažantové o revidované Bloomově taxonomii si můžete přečíst zde.

    Náš pracovní seznam dimenzí najdete zde.

    Seznam cvičných úloh k hodnocení je zde a pracovní tabulku ohodnocených dimenzí najdete zde.

   • 6. Diskuze s hosty

    Během semestru přijdou do semináře prezenčních studentů (středa od 10:00) dva hosté. Pokud se chcete zúčastnit, můžete (napište mi případně e-mail). O hostech si zjistěte základní informace a připravte si pro ně otázky do společné diskuze.

    Host 1:  učitel novic - Mgr. Hana Reslová (ZŠ Táborská)
    termín: 
    21.4.
    témata k diskuzi:
     plánování výuky, hodnocení ve výuce, management v hodině M, 
    problémy začínajícího učitele, studium vs. praxe a další

    Host 2:  učitel profesionál - Mgr. Jana Hubená (SOŠ pro administrativu EU)
    termín:
     
    28.4.
    témata k diskuzi: 
    plánování výuky, hodnocení ve výuce, management v hodině M,
    maturitní zkouška, přijímací zkoušky a další