Topic outline

 • Plánování výtvarných činností

  Kurz se zaměřuje na práci s oborovými souvislostmi v kontextu plánování výtvarných činností 1. stupni ZŠ.

  Zápočet budu udělovat za zpracování a prezentování sady odevzdaných úkolů.

   

 • Studium výtvarného oboru

  Studium díla vybraného autora a jeho oborových souvislostí.

  Struktura úkolu: autor: fáze, generace – aktivní tvorba v letech…, jeho vrstevníci, se kterými vidíte souvislost, v čem tato souvislost je, (historičtí autoři, se  kterými vidíte souvislost), a v čem. Kdo byl autorův učitel? Čím se v díle zabýval? Kde má autor svá díla? Viděli jste je naživo? 

  Rozbor autorského díla, pokus o jeho didaktickou transformaci pro dítě (5/6, 10, 15 let).

  Formát: word, pdf

 • Výtvarná řada - vybrané kategorie

  Zpracujte část výtvarné řady, a to kategorie:

  Oborová souvislost výtvarného úkolu: autor z oblasti výtvarné kultury a podrobný popis jeho díla (celku nebo období jeho tvorby)

  Souvislost oficiálního kurikula (učivo, cíle): RVP ZV; citace a interpretace

  Formulace výtvarné otázky: vysvětlení, čím se autor zabývá, jak to chápete a v jakých dalších oborových souvislostech díla jiných autorů to vidíte

  Formulace výtvarného úkolu: promyšlení toho, čeho si mají žáci všimnout, co si mají žáci uvědomit, vyzkoušet, vybrat, uspořádat, atd. 

  (Formulaci úkolu je zpravidla nutné pro jeho srozumitelnost doplnit didaktickými kategoriemi jako je výtvarná činnost a navrhnout jazyk a média realizace činnosti)

  Kritéria hodnocení výtvarného úkolu: čím se bude učitel řídit při reflexi po ukončení hlavní činnosti