Topic outline

 • Plánování výtvarných činností

  Kurz se zaměřuje na práci s oborovými souvislostmi v kontextu plánování výtvarných činností 1. stupni ZŠ.

  Zápočet budu udělovat za zpracování a prezentování seminární práce v průběhu posledních dvou hodin kurzu a za sadu odevzdaných úkolů zadávaných mezi hodinami. Práce má předložit následující kategorie:

   

  Oborová souvislost výtvarného úkolu: autor z oblasti výtvarné kultury a podrobný popis jeho díla (celku nebo období jeho tvorby)

  Teoretický rámec nahlížení na dílo : náhled na dílo autora z perspektivy odborné výtvarné kritiky - pokud jde o kontexty díla vybraného autora, zdroj je třeba konzultovat s vyučující. Jako snadno dostupný podklad se nabízí texty vytvořené vyučujícími KVV, např. doc. Jaroslavem Bláhou, V. Čechem, velmi "uživatelsky přátelské" jsou texty Průvodců výtvarným uměním, lze si také vybírat z textů dizertačních prací vzniklých na KVV PedF UK. Kromě toho studenti absolvovali kurzy zaměřené na výtvarnou kulturu v předchozích letech studia, odtud je také možné čerpat porozumění oborovým kontextům.

  Souvislost oficiálního kurikula (učivo, cíle): RVP ZV; citace a interpretace

  Formulace výtvarné otázky: vysvětlení, čím se autor zabývá, jak to chápete a v jakých dalších oborových souvislostech díla jiných autorů to vidíte

  Formulace výtvarného úkolu: promyšlení toho, čeho si mají žáci všimnout, co si mají žáci uvědomit, vyzkoušet, vybrat, uspořádat, atd. 

  Formulaci úkolu je zpravidla nutné pro jeho srozumitelnost doplnit didaktickými kategoriemi jako je výtvarná činnost a navrhnout jazyk a média realizace činnosti

  Kritéria hodnocení výtvarného úkolu: čím se bude učitel řídit při reflexi po ukončení hlavní činnosti • Studium didaktických kategorií

  Studium didaktických kategorií

 • Studium výtvarného oboru

  Studium díla vybraného autora (M. Sedlák) a jeho oborových souvislostí.

  Struktura úkolu: autor: fáze, generace – aktivní tvorba v letech…, jeho vrstevníci, se kterými vidíte souvislost, v čem tato souvislost je, historičtí autoři, se  kterými vidíte souvislost, a v čem. Kdo byl autorův učitel? Čím se v díle zabýval? Kde má autor svá díla? Viděli jste je naživo? 

  Rozbor autorského díla, pokus o jeho didaktickou transformaci pro dítě 5/6, 10, 15 let.

  Formát: word, pdf

 • Výtvarná řada - vybrané kategorie

  Zpracujte část výtvarné řady, a to kategorie:

  Oborový kontext ( ve struktuře: teoretický rámec – uměnovědná kritika, příklady díla, rozbor díla, kontexty díla)

  RVP citace a interpretace

  Otázka (formulace)

  Úkol (formulace)

  Kritéria (formulace)