Osnova témat

 • Otázka, cíl, stav poznání a metody

  Výklad základních pojmů kvalitatiního výzkumu
  Úkol 1.: zjistit, zda v předložené bakalářské práci (Nikola Rajnohová - Výtvarná média a rozvoj dětské kresby) jsou zastoupené výzkumné kategorie (otázka, cíl, metody, stav poznání), a uvést jak jsou zde zastoupené • Studium textu o kvalitativním výzkumu

  Prostudujte text H.Kafkové "Píručka pro stavitele..." Vypište z něj poznámky a vložte sem k úkolu. Termín prostudování textu: do pondělí 27. 10. 2020

 • Analýza odborného textu O. Suchana a H. Kafkové, čl. č. 1

  Úkol 2.: provést analýzu dat v předložených rozpracovaných dizertačních pracech (práce bude prezentovaná ve výuce)
  Analýzu nahrajte sem k úkolu.

 • Kódování v přepisech rozhovorů

  Kódujte data v rozhovorech s respondenty - dodá O. Suchan. Termín vypracování kódů: 24. 11. 2020.
  Práce nahrajte sem k úkolu.
 • Účast na kolokviu

  Termín velkého kolokvia o kódech v dizertační práci O. Suchana navrhuji 1. 12. 2020 od 11:40 - 13:40, s desetiminutovou přestávkou uprostřed. Prosím studentky o potvrzení termínu. Čas navrhuji vzít z lednové vyučovací hodiny.

  • Téma 6

   8. 12. setkání - dizertační práce O. Suchana, v následujících hodinách setkání s M. K. Michaličkovou
   Studenti v této fázi mají komentovat předložené rozpracované dizertační práce  s ohledem na jasnost a srozumitelnost výzkumné otázky, validitu a reliabilitu, adekvátnost použitých metod, srozumitelnost a konzistenci prováděné analýzy dat, dosažitelnost plánovaných výstupů, jasnou vazbu teoretických konceptů na empirickou výzkumnou sondu, případně jiné parametry zmíněné dvěma doktorskými studenty při prezentaci jejich projektů.