Místo pro nahrání stručných poznámek k danému tematu

Opened: Tuesday, 27 October 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 27 October 2020, 11:00 PM

Sem nahrajte stručné poznámky, postřehy ke studované bakalářské práci.