Místo pro nahrání analýzy (formulace účelu a výzkumné otázky) textů O.S. a H.K. "Řemeslo..."

Opened: Tuesday, 10 November 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 18 November 2020, 11:00 PM

Termín vypracování kódů z prvního textu: do pondělí 3. 11. 2020 termín vypracování kódů ze druhého textu: do pondělí 10. 11. 2020. Nahrajte sem oba soubory, uveďte vždy do názvu, zda se jedná o první nebo druhý text.

Pozn.: kódy popište, vyložte jejich význam. Ujistěte se o konzistenci kódů (viz výklad v hodině). Naznačte vztahy mezi kódy tam, kde je vidíte.

Přikládám rozpis hodin:

16. 11. - Setkání s O. Suchanem. Toto setkání je místo 24. 11.

1. 12.  Kolokvium s O. Suchanem

8. 12. podle domluvy buď další setkání s O. Suchanem nebo individuální konzultace podle žádosti studentek

15. 12. Prezentace M. K. Michaličkové - metodologie výzkumu

V dalších termínech individuální konzultace v návaznosti na potřeby studentek