Topic outline

 • Topic 2

  Metodologická rozvaha

 • Téma 3

  Práce s teoriemi: zdroje, čtení a psaní pro antropologii 

 • This topic

  Topic 4

  1. Reflexe dosavadní práce v diplomním semináři

  - rešerše literatury (k čemu, proč a jak)

  - anotace textu (k čemu, proč a jak)

  - vzájemný vztah: odborná literatura - téma - terén (co, proč a jak)

  - vztahy téma - literatura - terén - výzkumná otázka

  - stručná hromadná reflexe dosavadní práce 

  2. Etika výzkumu ve vztahu k soc.kult. antropologii

  - vztahy!!! - viz ppt., kap. Etika výzkumu in učebnice, Etika v předmětu Metody výzkumu ve spol. vědách a Etický kodex a Etické směrnice CASA

 • Paralelka 14:00-15:20 (Hedvika Novotná)

 • ATESTACE (pro všechny v DS I - SKA)