Weekly outline

 • General

  Kontakt: Jakub Jareš, 776 017 950, jakubjares@gmail.com

 • 1. Úvod, principy nových médií, zadání závěrečné práce

  Zadání závěrečné práce:

  Vaším úkolem je vytvořit webovou stránku, která nabídne interpretaci vybraného fenoménu kulturního dědictví (např. drobná památka, umělecké dílo, osobnost, slavnost apod.). Důraz je kladen jak na formální stránku (s kterou vám ale velmi pomůže dobře zvolený redakční systém), tak na interpretační kvality (tj. spíše stručné texty, dobře ilustrované vizuálním či audiovizuálním materiálem; vystižení podstatných věcí, které budou sdělné pro široké publikum). V přiložené prezentaci jsou odkazy na některé redakční systémy.

  Zadání na 3. listopadu:

  Prostudujte důkladně stránku Rijksmusea Masterpieces: Up Close. Věnujte se alespoň třem obrazům, z nichž jedním bude Noční hlídka. Poslechněte si několik komentářů.

  Čeho si všímat:

  1) Jak aplikace pracuje s prostorem a jaké možnosti dává pro váš pohyb?
  2) Jaká míra návštěvnické svobody/kurátorského vedení je zde zvolena? Vyhovuje vám počet možností volby, které máte?
  3)  Jak hodnotí texty/voiceovery? (Délka/stručnost, sdělení, gradace, vaše schopnost recepce).
  4) Celkové hodnocení vaší zkušenosti (zážitek, emoce, informace atd.).

 • 2. On-line výstavy a virtuální muzea

 • 3. Gamifikace minulosti: zadání / Reflexe Rijksmuseum

  Hra Attentat 1942 - ke stažení zde: https://drive.google.com/drive/folders/1BK2c8MqjNnjjeYKjIaTseK1jI9Qbv2TV?usp=sharing

  Zadání pro hodnocení hry:
  Jaké dovednosti hra rozvíjí?
  Jaké znalosti hra předává?
  V kterých částech hry a jakým způsobem je hráč aktivně zapojen?
  Jaké zadání byste dali studentům, aby hra naplňovala vzdělávací cíle?
  Jak byste charakterizovali práci s pamětníky a jejich výpověďmi?
  Jak hodnotíte edukační potenciál hry?
  Shrňte hlavní silné a hlavní slabé stránky hry (z hlediska obsahu, poutavosti, propracovanosti scénáře, grafiky, edukačního potenciálu atd.).
  Jak je ve hře pojat samotný atentát na Heydricha? Jaké má místo?
  Co byste doporučili vývojářům hry, aby příště udělali jinak?
  Termín: budeme probírat na setkání 1. prosince.
 • 4. Sociální média a kulturní dědictví

  Přečtěte si text Čeňka Pýchy a poznamenejte si z něj hlavní teze pro následnou diskusi během hodiny.

 • 10. Webové projekty