Weekly outline

 • 4.-8.10.

  OTÁZKA PRO DISKUSI NA ÚVOD: Jak vy sami si představujete, že probíhá překlad? Připravte si odpovědi, aspoň ve čtyřech větách.

  Stáhněte si graf komunikační situace, který je přiložen v úvodní partii kurzu, mějte ho po ruce vytištěný nebo otevřený na počítači při první hodině - budeme si ho vysvětlovat.

  Odkaz na text, kterým se začneme zabývat v tomto týdnu:

  https://worldarchitecture.org/architecture-news/emzzz/world-architecture-day-clean-environment-for-a-healthy-world.html

  PŘÍPRAVA NA DALŠÍ HODINU:

  - zjistit a připravit info o odkazovaných faktech (hlavně institucích), některých nabízejících webové linky; promýšlet, jak převést do češtiny.

  - porovnat informace o World Architecture Day s programem Dne architektury v Čechách, zjistit shody a rozdíly.

  - zkusit si přeložit první část textu při co největší přesnosti překladu vyznačených míst - kopie této části textu bude publikována v programu na další týden.

  V hodině za měsíc - 26. 10. - budeme probírat 4 kapitoly ze Stylistiky češtiny (či z vydání Současná stylistika, viz povinná literatura v popisu kurzu v SISu), takže je do té doby nastudujte, udělejte si poznámky (na základě důležitosti informací), také o tom, co byste chtěli lépe vysvětlit.

  • 11.-15.10

   Diskuse o překladu části textu, uvedeného minulý týden.

   F. de Saussure. Funkce textu a funkční styly podle české funkční stylistiky.

   PŘÍPRAVA:

   - připravit finální překlad části textu o World Architecture Day pro hypotetickou českou komunikační situaci - bude odevzdán vytištěný (řádkování 1,5) v hodině.

   - seznámit se s textem, k němuž je odkaz: https://www.msn.com/en-us/news/world/open-architecture-the-husband-and-wife-design-duo-redefining-chinas-cultural-landscape/ar-AAP6Fkw

   - pokusit se ho rozebrat podle slohotvorných činitelů (viz graf v úvodu kurzu)

  • 18.-22.10.

   Převyprávění textu zadaného minulý týden. Jeho rozbor podle slohotvorných činitelů.

   Pražský lingvistický kroužek. Roman Jakobson a jeho pojetí funkcí textu.

   PŘÍPRAVA:

   Bude určeno v hodině, jak s textem překladově postupovat dál.

   • 25.-29.10.

    Diskuse o prvních 4 kapitolách učebnice České stylistiky (viz zadání výše v kurzu). Aplikace jejích teoretických pojmů na souběžně překládané texty (Viz zadání v  předešlých týdnech)

    Probírání textu o "Open Architecture", rozdělení textu k překladu.

    Probrali jsme velkou část pojmů a jejich obsahů v rámci prvních 4 kapitol České stylistiky (a dalších jejích vydání) a zároveň jsme je aplikovali na "naše" první dva pracovní texty. Vysvětlili jsme si určité stylové prvky textu o "Open Architecture", které jsou značeny ve verzi níže barevně, ve vztahu k teoretickému výkladu v České stylistice, především z hlediska příznakovosti/expresivity (žluté zvýraznění), ale i z dalších hledisek.

    Rozdělili jsem si text pro překlad ve skupinách - skupiny tvoří více lidí, ovšem tito lidé budou překládat text vyznačený pro skupinu buď jednotlivě, nebo ve dvojicích či trojicích. Vznikne tak více textů cca jedné normostrany, kteří budou překládající připraveni prezentovat kurzu pro komentáře - s pomocí (doufejme) projektoru. O textech bude diskuse, ve které budou primárně účinkovat další překládající stejné normostrany.

    POZOR! bohužel jsem matematicky už asi hloupá, ale text mi vyšel jen pět úseků - jsou vyznačeny jinou barvou písma v dokumentu "Open Architecture pro překlad" níže (skupina I překládá text zeleným písmem, skupina II modrým atd). Prosím tedy ty, kteří se zapsali do skupiny VI a VII - a ty, kteří nebyli na dnešní hodině - , aby se vřadili do nějaké skupiny I-V, tzn. zvolili si normostranu podle vyznačené barvy písma. Pokud si nepamatujete skupinu, kam jste se zapsali, napište mi. Daná skupina bude v hodině hlavně komentovat prezentované překlady vyznačené pro její překladatelskou práci, ale zároveň se celý kurz bude diskuse o jednotlivých segmentech textu účastnit.

    HYPOTETICKÁ KOMUNIKAČNÍ SITUACE:  překládáme pro časopis Architekt 

    https://www.architect-plus.cz/

    viz aktuální číslo a např. článek "Fielding House: Skleněný pavilon v písčitých dunách", který stylově dosti odpovídá "našemu" druhému textu.

   • 1.-5.11.

    Probírání překladu textu o "Open Architecture" na základě studentských prezentací. 

    Usouvztažňování těchto překladů s teoretickými koncepty stylistiky, na základě nastudovaných kapitol z České stylistiky (a jejích dalších vydání).

    • 8.-12.11.

     Probírání překladu textu o "Open Architecture" na základě studentských prezentací. Mějte své překlady připravené na flashkách!

     Usouvztažňování těchto překladů s teoretickými koncepty stylistiky, na základě nastudovaných kapitol z České stylistiky (a jejích dalších vydání).

     • 15.-19.11.

      Dokončení diskuse o překladu textu o "Open Architecture" na základě studentských prezentací: konec úseku III, úseky IV a V. Mějte své překlady připravené na flashkách!

      Překlady, ať už individuální, či skupinové, budou odevzdány zde do Moodle během následujícího týdne - viz níže v tomto týdnu je zadání úkolu, tam budete i odevzdávat.

      Usouvztažňování těchto překladů s teoretickými koncepty stylistiky, na základě nastudovaných kapitol z České stylistiky (a jejích dalších vydání). Jakobsonovy funkce.

      Uvedení nového textu.

     • 22.-26.11.

      Dokončení diskuse o "Open architecture". Ti, kteří překládali poslední úsek textu, budou mít posunutý termín odevzdání překladu.

      Rozbor básně "N. Y." od Ezry Pounda - viz příloha níže. 

      Udělejte si písemné poznámky jako přípravu:

      a/ Jak se v básni projevuje obraznost a jak jí rozumíte? V obrazném vyjádření vždy "spoluhraje" přímý i nepřímý význam.

      b/ Liší se způsobem vyjádření a tónem prostřední část básně? Jestli ano, vysvětlete jak. 

      c/ Zkuste si uvědomit, jestli báseň používá nějaké specifické zvukové prostředky. Popište je když tak. Právě větším využíváním zvukových prostředků se poezie liší od prózy.

      Příprava:

      Promyslete znovu báseň N.Y. od Ezry Pounda v českém   překladu A Vaněčka (viz příloha). úkol je myšlen jako ústní příprava, neodevzdávejte písemně, pokud nechcete. Myslete na ty prvky básně, které jsme si uvědomili v její zvukové (eufonie, epifora, opakování v průběhu básně; schválné využití starého jazyka) i tematické organizaci a také vzhledem k její metaforické výstavbě. Ke vnímání metaforičnosti může pomoct kapitola o metafoře z knihy Ways of Reading. Zároveň upomínám na Louisův soud o tom, že se "báseň vyjadřuje přímo i nepřímo". Uchopila jsem ho v diskusi jen vzhledem k prezentaci obrazů (přímé, náhlé, nepřipravené), ale jejich významy čteme samozřejmě přímo i nepřímo, protože jsou to metafory:)

     • 6.-10.12.

      - diskuse o Poundově básni N. Y. v originálním znění a v českém překladu Arnošta Vaněčka. Výklad o zvukových prostředcích poezie ve vztahu k básni, o lyrice a epice také ve vztahu k básni.

      - probírání zadané kapitoly o metafoře

      • 13.-17.12.

       - Budeme probírat cvičení z kapitoly o metafoře; zodpovíme si ještě pár otázek o tom, co v hlavním textu kapitoly je řečeno.

       - Uvedeme si a rozebereme nový publicistický text, recenzi. Její text je níže, před hodinou si přečtěte, promyslete, vyhledejte výrazy a skutečnosti, které neznáte nebo o nich jen něco tušíte.

       Příprava na další hodinu: překlad recenze (pro hypotetické vydání v českém periodiku)

      • 20.-24.12.

       - probírání překladu recenze v semináři

       Příprava přes vánoce:

       1/ Odevzdání překladu recenze je dobrovolné. 

       2/ Čtěte kapitolu o publicistickém stylu a kapitolu odborném stylu ve Stylistice češtiny (raději v pozdějších vydáních).