Weekly outline

 • 1. Soudobé dějiny

  Četba: Jan Palmowski and Kristina Spohr Readman. Speaking Truth to Power: Contemporary History in the Twenty-first Century. Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3, July 2011, pp. 485-505.

  Otázky k diskusi na základě četby: 

  Co byly a jsou soudobé dějiny?

  V čem se odlišovala Velká Británie od ostatních evropských států ve svém přístupu k  soudobým dějinám?

  V jakém období vzniklo nejvíce institucí zabývajících se soudobými dějinami? 

  Jaké jsou podle Vašeho názoru kontroverzní argumenty, nebo nedostatky  článku?

 • 2. Modernita a modernizace

  Četba: Lorenzini, S. (2017). The Socialist Camp and the Challenge of Economic Modernization in the Third World. In N. Naimark, S. Pons, & S. Quinn-Judge (Eds.), The Cambridge History of Communism (The Cambridge History of Communism, pp. 341-363). Cambridge: Cambridge University Press.


  Otázky k diskusi na základě četby (Baxová):

  1) Vnímáte vliv SSSR v rozvojových zemích jako úspěšný? Například v porovnání se západním vlivem. V čem tento úspěch/ neúspěch spatřujete?

  2) V čem bylo odmítnutí Mozambiku vstoupit do RVHP v roce 1981 tak důležité pro spolupráci SSSR a „Jihu“?

  3) V čem je pojmenování „Třetí svět“ historicky i v současnosti tak problematické?


 • 3. Identita

  Četba: Jose Casanova, ‘Religion, European Secular Identities, and European integration’, In T. Byrnes & P. Katzenstein (Eds.), Religion in an Expanding Europe (pp. 65-92) (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

 • 4. Paměť

  Četba: Laura Jeanne Sims, Rethinking France's "Memory Wars": Harki Collective Memories, 2003-2010. French Politics, Culture & Society, Vol. 34, No. 3, Winter 2.

  Otázky k textu (Vondráčková):

  1) Jaký je rozdíl mezi competitive a multidirectional memory zmiňovanou v článku?
  2) Jaké jsou rozdíly ve vnímání účasti otců v alžírské válce mezi dcerami a syny Harkiů? Jaké komunikační prostředky využívají k zprostředkování svých názorů? 
  3) V jakém roce byly ve Francii zrušeny integrační tábory pro Harkie? 

 • 5. Transnacionalismus

  Četba: Maud Anne Bracke, Our Bodies, Ourselves: The Transnational Connections of 1970s Italian and Roman Feminism, Journal of Contemporary History 2015, Vol. 50(3) 560.

  Otázky k četbě (Alexijová):

  1)Jaký vliv měla transnacionální spojení na vývoj feministického hnutí v Itálii a jak se projevovaly rozdíly mezi feministickými skupinami v Římě a jiných italských městech?

   

  2)Jaké konkrétní prvky americké kultury a feministické texty ovlivnily italské feministické hnutí v oblasti reprodukčních práv a zdraví žen v 70. letech?

   

  3) Jak transnacionální spojení přispěla k vytváření nových forem feministického aktivismu v Itálii a jakým způsobem se tato spojení projevila v politických agendách feministických skupin v Římě? • 6. Kulturální studia

  Četba: Woolf, Michael, 2011. The Baggage They Carry: Study Abroad and the Construction of 'Europe' in the American Mind. In Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, pp. 289-309.  

 • Sylabus a další informace k semináři

  Podmínky k úspěšnému zakončení semináře tvoří 2 části: 

  1.      Povinná docházka a aktivní účast v hodinách včetně četby zadaných textů a přípravy 3 otázek - 10 % 

  Otázky budou zaslány na email barbora.menclova@fsv.cuni.cz do úterý 10 hodin před hodinou a následně zveřejněny v Moodle.

  2.      Písemná práce včetně návrhu tématu - 50 %

  Rozsah: 2000 slov (ca 8 normostran).

  Téma: Analýza jednoho z konceptů diskutovaných v kurzu. Součástí analýzy je teoretické vymezení konceptu a jeho následná aplikace na konkrétní případovou studii dle vlastního výběru. Podmínkou je založit svou analýzu na min. 3 odborných zdrojích.  

  Formální náležitosti: dle požadavků na magisterskou práci na IMS (písmo, odkazový aparát atd.).

   

  Odevzdání:

  Seminární práce bude odevzdána do 22. 1. 2024 přes Moodle 2, Historie a kultura - Zkouška - Seminární práce - Barbora Menclová

  Odkaz: https://dl2.cuni.cz/mod/turnitintooltwo/view.php?id=82822

   

  Hodnocení seminární práce:

  1.      Návrh tématu (10 %)

  2.      Definice výzkumu, výzkumná otázka, teoretické a metodologické vymezení (10 %)

  3.      Argumentace (10 %)

  4.      Struktura a soudržnost textu (10 %)

  5.      Formální aspekty (práce se zdroji, odkazový aparát, gramatika, stylistika) (10 %) • 5 November - 11 November