Weekly outline

 • General

  Upozornění na expirační dobu záznamů přednášek - pouze 30 dní je vám záznam k disposici, poté zmizí!!!

  • Kniha

   Karolinum Praha 2003

  • KOMPARACE EKONOMIK EVROPSKÉ UNIE JPM721

   PhDr.Irah Kučerová, PhD., irah.kucerova@fsv.cuni.cz 

    

   Anotace:  Proces ekonomické integrace výrazně ovlivňuje hospodářský vývoj členských zemí a naopak, jednotlivé státy svými prioritami determinují průběh integračního procesu. Kurz je zaměřen na specifika jednotlivých ekonomik.

   Cíl kurzu: Po téměř století integrující se Evropy, zůstává EU i nadále heterogenním celkem. Cílem kurzu je podat nejen informace o hospodářském vývoji jednotlivých členských zemí, ale především vystihnout rozdíly či naopak společné postoje k integraci, identifikovat tzv. národní zájmy v ekonomicko-sociální sféře. Vedle rozdílů ve výchozí ekonomické situaci se kurz zaměřuje i na diference v praktikované hospodářské politice v jednotlivých členských zemích. Komparací jednotlivých ekonomik poskytnout analýzu jejich postupné konvergence, poukázat na specifika v jednotlivých komparativních profilech.

   Získané dovednosti:  Orientace studentů v problematice hospodářských a politických rozhodnutí jak mezi jednotlivými členskými státy EU, tak mezi komunitární a národní úrovní.

   Metoda výuky: Přednášky k vybraným tématům doplněné samostudiem relevantních zdrojů. 

   ZS 2021/2022 startuje s hybridní výukou, což znamená kombinaci prezenční výuky, která se online přenáší i pro studenty mimo učebnu. Přednášky se nahrávají, link na jejich spuštění bude uveden v systému MOODLE.

   ZS 2021-2022: Link pro připojení na online přednášku v ZOOM:

   Prosím, je zcela nutné, aby studenti používali pro náš společný styk pouze fakultní adresu, soukromé adresy často nefungují a systém je také může vyhodnotit jako phishing!

   Podmínky ukončení kurzu:

   • písemný test – vypracování odpovědí na 4 otázky;
   • test bude pravděpodobně v systému MOODLE, tedy distanční formou
   • orientace ve zvýrazněných pramenech, ostatní literatura je doporučená; zdroje jsou řazeny ne abecedně, ale časově

   klasifikace odpovědí – max. 5 bodů/otázku, tzn. max. 20 bodů = 100 %

   • 91 % a více         =>         A
   • 81-90 %             =>          B
   • 71-80 %             =>          C
   • 61-70 %             =>          D
   • 51-60 %             =>          E
   • 0-50 %               =>          F

   Program kurzu:

   • Souhrnná charakteristika ekonomické báze EU
   • Pozice zemí 15
   • Transformační proces zemí EU10
   • Pozice zemí EU13

    

   Literatura:

   Kučerová, I. (2003): Ekonomiky členských států EU, Karolinum Praha

   Kučerová, I. (2014):  Komparace ekonomik EU, MUP Praha

   Kučerová, I. (2015):  Střední Evropa – komparace vývoje středoevropských států, Karolinum Praha

   Kučerová, I. (2018):  The Political Economy of Brexit, https://is.muni.cz/publication/1459476/ICEI-2018_Proceedings.pdf, pp. 868-875

    

   Sommers, R. (1998): European Union Economies. A comparative Study, 3.ed. London, Addison W.Limited

   Abrhám, J. (2008): Komparativní ekonomika EU, Mac Praha

   Tomšík, V. (1998): Transformace ekonomik zemí střední a východní Evropy, Studie Národohospodářského ústavu J. Hlávky 5/1998

    

  • Osnova:
   I. EU – hlavní rysy evropské ekonomické integrace                                             2
   I.1 Obecná charakteristika Evropské unie                                                            2
   I.1.1 Hlavní specifika EU jako ekonomického fenoménu                                     3
   I.1.2 Celková charakteristika ekonomické základny EU                                       4
   I.1.3 Hospodářský vývoj v rámci ES/EU15                                                           7
   II. Komparativní pohled na ekonomickou základnu členských států EU15        26
   II.1. Výchozí podmínky ekonomik ES/EU                                                           27
   II.2. Realizovaná hospodářská politika                                                               32
   III. Komparace nových členských zemí EU13                                                     41
   III.1 Výchozí podmínky nových členských zemí EU- střední a východní Evropa 42
   III.2 Vývoj zemí střední a východní Evropy                                                         43
   IV. Shrnutí komparativního profilu členských zemí EU28                                   52

  • Kniha

   Karolinum Praha 2003

 • 4. 10. -8. 10. 2021

 • 11. 10. - 15. 10. 2021

 • 18. 10. - 22. 10. 2021

 • 25. 10. - 29. 10. 2021

 • 1. 11. - 5. 11. 2021

 • 8. 11. - 12. 11. 2021

 • 9 November - 15 November

 • 22. 11. - 26. 11. 2021

 • 29. 11. - 3. 12. 2021

 • 6. 12. - 10. 12. 2021

 • 13. 12. - 17. 12. 2021

 • 20. 12. 2021

 • 10. -16. 1. 2022

 • 24. 1. 30. 1. 2022

 • 7. 1. -13. 1. 2022