Weekly outline

 • General

  Jednotlivé semináře se budou soustředit na následující témata (kapitoly v závorkách odkazují k povinné literatuře Holman, Robert. 2002. Ekonomie. Praha: C. H. Beck. 2. vyd. či jakékoli novější):

  1.     Předmět zkoumání ekonomie a její principy (kap. 1)

  2.     Člověk jako spotřebitel (kap. 2)

  3.     Výroba (kap. 3)

  4.     Trh a jeho rovnováha (kap. 4)

  5.     Obchod: národní a mezinárodní (kap. 5)

  6.     Ekonomický blahobyt a státní zásahy do ekonomiky (kap. 8)

  7.     Konkurence: dokonalá a nedokonalá (kap. 6, 7)

  8.     Trh výrobních faktorů: práce a kapitál (kap. 9, 10, 11)

  9.     Kdy trh selhává (kap. 16, 17)

  10.   Hrubý domácí produkt (kap. 19)

  11.   Peníze (kap. 21, 22)

  12.   Hospodářský cyklus a hospodářský růst (kap. 25, 26)

 • 5 October - 11 October

 • 12 October - 18 October

 • 19 October - 25 October

 • 26 October - 1 November

 • 2 November - 8 November

 • 9 November - 15 November

 • 16 November - 22 November

 • 23 November - 29 November

 • 30 November - 6 December

 • 7 December - 13 December

 • 14 December - 20 December

 • 4 January - 10 January