Topic Name Description
File Podmínky pro splnění Výzkumné metody v soc. a zdrav. praxi II. 2023
První výukový blok - 16. října 2023 File 01 Úvodní debriefing kontrukce vzorku verze pro zveřejnění
Druhý výukový blok 20. října 2023 File 02 Kodování metody analýzy dat verze pro zveřejnění
Třetí výukový blok - 15. listopadu 2023 File 03 Interpretace transferabilita
Čtvrtý výukový blok - 13. prosince 2023 File 04 Psaní odborné práce
Literatura ke všem výukovým blokům File Baum, Gojová (eds.) - Výzkumné metody v sociální práci
File Stainton-Rogers, Willig (eds.) - The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology
File Braun, Clarke - To Saturate or not to Saturate
File Toušek, Budilová, Fatková, Hejnal, Lupták, Růžička, Šimek - Kapitoly z kvalitativního výzkmu
File Saldaña - The Coding Manual for Qualitative Researchers
File Kuckartz, Rädiker - Qualitative Content Analysis
File Hirt a kol - Vybrane kapitoly z aplikované sociální antropologie
File Charmaz - Constructing Grounded Theory
File Řiháček a kol. - Kvalitativní analýza textů
File Braun, Clarke - Using Thematic Analysis in Psychology
File Smith, Osborn - Interpretative Phenomenological Analysis
File Given (ed.) - The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods
File Lavrakas (ed.) - Encyclopedia of Survey Research Methods
File Gray - Doing Research in the Real World
File Jupp (ed.) - The SAGE Dictionary of Social Research
File Novotná a kol. - Metody výzkumu ve společenských vědách
File Young, Casey - An Examination of the Sufficiency of Small Qualitative Samples
File Hartman - ‘Strong multiplicity’
File Power - Toward Understanding in Postmodern Interview Analysis
File Larsson- A Pluralist View of Generalization in Qualitative Research
File Polit, Tatano Beck - Generalization in Quantitative and Qualitative Research
File Sølvberg, Jarness - Assessing Contradictions
File Creswell - Qualitative Inquiry and Research Design
File Creswell - Qualitative Inquary and Research Design 3rd Edition
Zotero URL Zotero - odkaz na software
URL Zotero tutorial anglicky
URL Zotero tutorial anglicky