[[sectionname]] Name Description
Informace o kursu File SV2 Dotazníkové šetření sylabus CZ
Informace o zkoušce File SV2 Otázky ke zkoušce 2021
Průzkum - úvodní hodina File 01 Průzkum Handout
Folder Studijní materiály
Konceptualizace File Konceptualizace Handout
Folder Studijní materiály
3-step procedure File 3step procedure Handout
Folder Studijní materiály
File 3step Cvičení v hodině konzumace alkoholu 2022
Situace dotazování File Situace dotazování Handout
Folder Studijní materiály
Formulace otázky a odpovědi File Formulace otázky a odpovědi Handout
Folder Studijní materiály
Technická příprava dotazu File Technická příprava dotazu Handout
Folder Studijní materiály
Výběrové postupy File Výběrové postupy Handout
File Cvičení Kvótní rozpis_shr
Techniky sběru dat File Techniky sběru dat Handout
URL Web Survey Methodology

Web Survey Methodology

(c) Mario Callegaro, Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar. All Rights Reserved.

Sběr a technické zpracování dat File Sběr a technické zpracování dat Handout
Kvalita průzkumu a výzkumná chyba File 02 Kvalita průzkumu a výzkumná chyba Handout
Zdroje URL ESS - survey methodology seminars

Since September 2017, City, University of London, the European Social Survey HQ and NatCen Social Research have held a series of survey methodology seminars. Presentation slides are available for all seminars from September 2017 until December 2018. From January 2019, all events are recorded, with the presentation slides viewable alongside an audio recording of the event.