Jednosemestrální Antropologický seminář vytváří prostor pro sdílené debaty, srovnávání, interdisciplinární konfrontace a vzájemné inspirace jednotlivých specializací v rámci studijního programu Antropologická studia. Cílem předmětu je budování mostů a rozvoj myšlení napříč specializacemi, včetně hledání možností diskuze v prostorech na sebe nepřevoditelných oborových slovníků a přístupů. Předmět má podobu pěti intenzivních půldenních blokových setkání (plus úvodní setkání v podobě přednášky o pojmu a principech interdisciplinarity), na kterých se budou vybraná antropologická témata či společenské jevy probírat za účasti a z hlediska všech tří specializací studijního programu.