Kurz sestává z přednášek vybraných klíčových textů ze sociální, historické a filosofické antropologie (viz sylabus). Součástí kurzu je pravidelná (týdenní) četba klíčových textů uvedených v sylabu, odevzdání krátké anotace ke každému textu, povinná účast studujících na jednotlivých hodinách.