Seminář je koncipován jako blok teoretických přednášek a praktických cvičení. Cílem teoretické části je poskytnout studentům základní orientaci v kvalitativních metodologických postupech a seznámit je s možnými aplikacemi grounded theory. Praktická část je potom založena na výzkumné činnosti studentů, kteří by měli na základě vlastní praxe identifikovat konkrétní metodologické a praktické problémy výzkumu. Předmět slouží jednak jako průprava seznamující s praktickými postupy výzkumu, jednak jako zpětná vazba při jeho realizaci. Cílem semináře je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi, jež jim umožní samostatnou realizaci kvalitativního výzkumu na bázi grounded theory.