Cílem předmětu je představit studentům téma otevřeného vládnutí a participace OOS na přípravě veřejných politik a s tím spojenou problematiku role střech a sítí v občanském sektoru. Druhým cílem je seznámit studenty s analýzou dokumentů jako metodou sběru a analýzy dat, a to na konkrétním příkladu, kdy se studenti zapojí do výzkumu.