Proseminář je zaměřen na oblast psychologie. Cílem kurzu je rozvíjení kompetence práce s odborným textem i dovednosti odborný text napsat a kriticky nahlédnout (oponovat).
Atestace se skládá z aktivní účasti na hodinách (včetně domácí přípravy), vypracování seminární práce a její prezentace na hodině + vypracování oponentury jiné seminární práce.