Tento e-learningový kurz v Moodle vytváří Knihovna Filozofické fakulty UK a je určen pro akademické pracovníky a doktorandy. Jeho účelem je především přehledné shrnutí témat souvisejících s akademickou integritou a etikou a s odkazem na související nabídku služeb Knihovny FF.

Pro zobrazení a následné absolvování tohoto kurzu je nezbytné, abyste se do kurzu zapsali. Heslo pro vstup není vyžadováno.