Cílem kurzu je seznámit studenty se základními diskurzy ve vzdělávání a v jejich kontextu zprostředkovat informace o vybraných alternativních směrech ve vzdělávání v České republice a ve světě. Formou prezentací, analýzy dokumentů a komentovaných videoukázek s následnou diskusí studenti dostanou příležitost přemýšlet o principech, na kterých jednotlivé alternativní pedagogické směry stavějí, a metodách a přístupech, které používají.

Skripta "Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie"