Topic outline

 • General

 • Úvod

  Alternativní pedagogika OKNZ0P104B

  doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., e-mail: jana.strakova@pedf.cuni.cz

  Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., e-mail: jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz 

  Cílem kurzu je seznámení se základními diskurzy ve vzdělávání a zprostředkování informací o vybraných alternativních směrech ve vzdělávání v České republice a ve světě. Formou prezentací, analýzy dokumentů, exkurzí a komentovaných videoukázek s následnou diskusí dostanete příležitost přemýšlet o principech, na kterých jednotlivé alternativní pedagogické směry stavějí, a metodách a přístupech, které používají. 


  V rámci kurzu budeme mít příležitost setkat se dvakrát - 18. února a 22. března.  

 • 18. únor 2019

  Setkání 18. února bylo věnováno následujícím tématům:

  1. obsah a organizace kurzu

  2. požadavky na klasifikovaný zápočet

  3. skupinová diskuse o zkušenostech studentů s alternativní pedagogikou, charakteristikách alternativní školy a postavení alternativních směrů v českém vzdělávacím systému

  4. prezentace Mgr. Jaroslavy Simonové, Ph.D. o hlavních diskurzech ve vzdělávání a základních typech alternativních škol 

  5. prezentace PhDr. Jany Nováčkové "Kdo má řídit vzdělávání dětí?"

  6. prezentace doc. RNDr. Jany Strakové, Ph.D. "Doplněk ke svobodným školám" 

  Informace o obsahu a organizaci kurzu, požadavcích na klasifikovaný zápočet a prezentace jsou přiloženy. 

 • 22. březen 2019

  Setkání 22. března bylo věnováno následujícím tématům: 

  1. Gymnázium Na Zatlance
  2. Přírodní škola
  3. domácí vzdělávání
  4. závěrečné shrnutí

  Prezentace a další dokumenty jsou přiloženy. 

 • Odevzdání eseje a zpětné vazby k eseji kolegyně / kolegy

 • Zdroje informací o pedagogických alternativách