Předmět se zabývá specifiky sociální práce v interkulturním prostředí. Zaměřuje se na migrační situaci v ČR a EU, migrační a integrační politiku ČR a EU a na legislativní a institucionální rámec pobytu cizinců a uprchlíků v ČR. Dále se věnuje interkulturním kompetencím v sociální práci, což zahrnuje témata přístupy k sociokulturním rozdílům, hodnoty a východiska soužití v interkulturně rozmanité společnosti, etika interkulturně kompetentní praxe. Součástí předmětu je prezentace kazuistik a projektů zaměřených na cílovou skupinu cizinci a uprchlíci.

Zakončení výuky: zkouška, 4 kredity

Studenti se seznámí se současným teoretickým pojetím a praxí  školské sociální práce ve světě a v ČR.  Studenti budou umět popsat modely školské sociální práce. Porozumí základním determinantům vývoje sociální práce ve školství v ČR. Budou vědět identifikovat příležitosti, ale i překážky a limity uplatnění sociálního pracovníka v základních a středních školách v ČR. V rámci kurzu budou mít  studenti příležitost kriticky reflektovat současný stav v praxi a výzkumu školské sociální práce ve světě a v ČR.