Weekly outline

  • General

    Cílem předmětu je seznámit s podstatou sociálně – vědního výzkumu ve společnosti založeného na důkazech; poznat specifika terénního výzkumu a jeho využití v sociální práci; pochopit zásady vypracování projektu výzkumu. Na praktické úrovni se studenti naučí zásadám vědecké komunikace s cílem orientovat se v publikovaných výzkumných studiích a využívat výzkumné poznatky při řešení profesních úkolů. Prohloubí své dovednosti potřebné při přípravě a realizaci terénního výzkumu. Provedou jednoduchou analýzu dat a vypracují projekt výzkumu.

  • 16 February - 22 February