Studenti se seznámí se současným teoretickým pojetím a praxí  školské sociální práce ve světě a v ČR.  Studenti budou umět popsat modely školské sociální práce. Porozumí základním determinantům vývoje sociální práce ve školství v ČR. Budou vědět identifikovat příležitosti, ale i překážky a limity uplatnění sociálního pracovníka v základních a středních školách v ČR. V rámci kurzu budou mít  studenti příležitost kriticky reflektovat současný stav v praxi a výzkumu školské sociální práce ve světě a v ČR.