Back

Maková panenka

Viewing page version #2
(Restore this version) 

Modified: 3 April 2019, 12:41 PM   User: Adam Zdobinský  → AZ

O makové panence a motýlu Emanuelovi je československý večerníček z roku 1972 režírovaný Václavem Bedřichem a natočený na námět z knihy Václava Čtvrtka O Makové panence a motýlu Emanuelovi.