ŠTOLL, M.: Jan Špáta - dobrý člověk ještě žije, Britské listy 23. 8. 2006

Click https://legacy.blisty.cz/art/29959.html link to open resource.