Skarnitzl, R. (2014). O slovním přízvuku na jednoslabičných předložkách v češtině. Naše řeč, 97, 78–91. pdf