TEXT

L u c i e S a i c o v á Ř í m a l o v á, O významech sloves typu »jít« a typu »chodit« v češtině (Pohled kognitivní). „Bohemistyka” 2009, nr 3, ISSN 1642–9893, s. 161 - 176.