Vlašín, štěpán, ed.: Slovník literární teorie

Druhé (a poslední) vydání slovníku literárněteoretických pojmů z roku 1984 (poprvé vyšel v r. 1977). Slovník je i dnes docela dost dobře použitelný jako zdroj vymezení popisných pojmů typu anafora či epizeuxis. Výklad pojmů konceptuálních je ale poznamenán marxisticko-leninskou dobovou ideologií a je často zavádějící a zjednodušující, anebo se věnuje věcem, které meritum pojmu v dnešním používání vůbec nepředstavují. Odkazy na literaturu jsou u těchto pojmů výběrové a beznadějně zastaralé. Elektronické zpřístupnění na webu Ústavu pro českou literaturu AV nabízí bohužel pouze naksenování v podobě obrázků, takže není možné využívat fultextové vyhledávání a je nutné slovníkem listovat.