Diferenciální rovnice ve fyzice

Miroslava Jarešová – Bohumil Vybíral, Diferenciální rovnice ve fyzice, Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku