Sebehodnocení - Nedokončené věty - "Obláčky"

"Obláčky" jsou k dispozici na straně 19 odkazované pdf