Vytváření kategorií v přehledu známek

Nastavení kategorií s váženým průměrem v přehledu známek

Click https://www.youtube.com/watch?v=adUpzzbJFRg link to open resource.