Napište argumentativní esej v rozsahu přibližně 200 slov na jedno z následujících témat:

1) Školství a výzvy moderní doby - co by se ve školství mělo změnit, aby dobře / lépe reagovalo na výzvy současné doby?

2) Školství a koronavirová pandemie - co nám dala a vzala distanční výuka?

V eseji vyjádřete a zdůvodněte svůj názor a uveďte relevantní argumenty.

Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window