Ernst Hans GOMBRICH: Příběh umění, Praha 1992 (1. vyd.), 1997 (2. vyd.).
Blanka KUBÍKOVÁ: Portrét v renesančním malířství v českých zemích (jeho ikonografie a funkce ve šlechtické representaci), Praha 2016.

Last modified: Tuesday, 23 April 2024, 9:49 PM