Konečný, Lubomír – Bukovinská, Beket – Muchka, Ivan: Preface and
Acknowledgements, in eadem (eds.), Rudolf II, Prague and the World, Prague (Artefactum) 1998, s. 7–8
Fučíková, Eliška et al. (eds.): Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy (2 díly), Praha 1997
Bukovinská, Beket: Die Kunstkammer Rudolfs II.: Umriss der Forschungsgeschichte und
Bibliographie, in: Studia Rudolphina 7, 2007, s. 143–167
Zimmer, Jürgen: Die Schatz- und Kunstkammer Kaiser Rudolf II. in Prag: Inventare und Listen im Kontext weiterer Quellen von 1576 bis 1860, in: Studia Rudolphina: Sonderheft 3, Prag 2022

Last modified: Tuesday, 23 April 2024, 9:50 PM