Poster

Presentace projektů bude probíhat na konci kurzu formou vědeckého posteru. Poster by měla doprovázet cca 5ti minutová presentace s diskusí a zpětnou vazbou od vyučujících a ostatních studentů. Poster obsahuje většinu informací, které budou následně detailně rozvedeny v projektu a měl by obsahovat ukázku dat a náznak analýzy. Poster presentujete formou tak, jakobyste projekt již udělali a měli výsledky. Celkem by mělo zaznít

  • Co jste studovali?
  • Proč jste danou věc studovali?
  • Jak jste to studovali - jaká metoda, sběr participantů, kolik participantů
  • Jaká data jste sebrali a jak jste je zanalyzovali?
  • Co je závěr? 
Postery by neměly obsahovat extra moc textu, budete u něj stát a vše dovysvětlovat krátkou přednáškou. Slouží spíše jako taková série slidů na jednom místě :)

Jak na poster?

Níže je pár odkazů o vědeckých posterech a ukázky nějakých kvalitních. Vaše by měly být podobné, s tím rozdílem, že jste data nenasbírali, ale pouze si vymysleli. Jinak by struktura měla být obdobná.

https://ohiostate.pressbooks.pub/scientificposterguide/chapter/scientific-posters/¨

https://guides.nyu.edu/posters

https://writingcenter.catalyst.harvard.edu/files/catalystwcc/files/qualities_of_a_strong_poster_handout_harvard_catalyst.pdf?m=1643146309

https://fourwaves.com/blog/how-to-make-a-scientific-poster/

Last modified: Thursday, 22 February 2024, 12:20 PM