LS je uzavřen zkouškou.

Vzhledem k odsunu předchozí ústní zkoušky bude tentokrát atestace udělována za splnění následujících bodů: 

  • Vytvoření grafického pracovního listu na dvě samostatně vybrané kapitoly z knihy Alex Ross: The Rest is Noise / Zbývá jen hluk. Prac. list bude v úvodu velice stručně reflektovat / zmiňovat obsah kapitoly + zaměří se na zarážející / zajímavé / diskutabilní otázky a problémy tématu. Přinese vlastní pohled na věc a vhled do tématu. Celkový rozsah - každý prac. list - max. 1 oboustranná A4. (Citace: Ross, Alex: The Rest is Noise (český překlad Zbývá jen hluk, Praha : Argo : Dokořán 2011), aparát audio ilustraci ke knize na internetu). POZOR! Odevzdáte jak zadání, tak řešení (tedy dva soubory). 

  • Zkouška na konci LS: písemná a ústní část:
  1. Písemná část (= test) opět zahrnuje i poslechovou část a z ústní zkoušky. Píší všichni studenti. Minimální hranice pro uznání testu: 70 procent. 
  2. V ústní části zkoušky zodpoví uchazeč/ka vždy jednu otázku z historických období obou let výuky (pakliže v testu nebylo dosaženo 85 procent - v tomto případě je losování otázky za dané období prominuto = splněno. Individuální informace, kdo plní jaká období, bylo poskytnuto během prvního setkání, dále se kdyžtak individuálně doptejte). Otázky se losují. POZOR! K ústní zkoušce předloží uchazeči a uchazečky soupis prostudované odborné literatury (min. 8 položek, může jít pouze o kapitoly z literatury - ale skutečně přečtené!) a soupis proposlouchané hudby. Soupis literatury by měl zahrnovat kromě výběru z doporučených souborných pojednání dále minimálně dvě monografické práce z vybraných období (podle vlastní volby  uchazeče či uchazečky). Soupis proposlouchané hudby by měl obsahovat nejméně 20 položek (titulů = CD).
  3. Kdo splní ústní zkoušku z DH I-III během semestru, nemusí již dodělávat ústní část z DH IV. Test z DH IV samozřejmě ale píše. 

POZOR! Bez odevzdaných soupisů nebude ústní zkouška probíhat!

Last modified: Thursday, 24 February 2022, 11:35 AM