Téma Den Vyučující Odkaz
1.         Vzdělávací politika jako obor 25. 2.  Walterová / Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
2.         Tvorba vzdělávací politiky a její nástroje 4. 3. Walterová https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
3.         Úrovně a aktéři vzdělávací politiky 11.3. Walterová https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
4.         Vzdělávací politika Evropské unie 18. 3. Walterová https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
5.         České vzdělávání v mezinárodním kontextu 25.3. Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449
6.         Kritické místa českého vzdělávacího systému 1.4. Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449
7.         Vztah vzdělávací politiky, výzkumu a praxe 8.4. Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449
8.         Vzdělávání a trh práce 15.4. Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449
9.         Systém hodnocení kvality vzdělávání 22.4. Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449
10.      Koncept kvalitní školy a jeho podpora ve vzdělávací politice 29.4. Walterová https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
11.      Kurikulární politika a reformy kurikula 6.5. Walterová https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
12.      Trendy a aktuální problémy vzdělávací politiky 13.5. Walterová / Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449

Last modified: Tuesday, 16 March 2021, 10:40 AM