Téma Den Vyučující Odkaz
1.         Vzdělávací politika jako obor 19.3. Walterová / Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
2.         Tvorba vzdělávací politiky a její nástroje 19.3. Walterová https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
3.         Úrovně a aktéři vzdělávací politiky 19.3. Walterová https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
4.         Vzdělávací politika Evropské unie 19.3. Walterová https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
5.         České vzdělávání v mezinárodním kontextu 30.4. Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449
6.         Kritická místa českého vzdělávacího systému 30.4. Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449
7.         Vztah vzdělávací politiky, výzkumu a praxe 30.4. Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449
8.         Vzdělávání a trh práce 30.4. Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449
9.         Systém hodnocení kvality vzdělávání 30.4. Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449
10.      Koncept kvalitní školy a jeho podpora ve vzdělávací politice 7.5. Walterová https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
11.      Kurikulární politika a reformy kurikula 7.5. Walterová https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
12.      Trendy a aktuální problémy vzdělávací politiky 7.5. Walterová / Šťastný https://cuni-cz.zoom.us/j/4702145705?pwd=TFlkdmFQMGlTb3NEbm9oUlpNalN6UT09
Last modified: Tuesday, 16 March 2021, 10:38 AM