Domací úkol - odkaz na video

Úkoly:

Poslechněte si video

Poznamejte si jednotlivé části videa

Vypište si neznámá slovíčka

Na hodině vše probereme formou otázek a přitom si rozšíříme nejen slovní zásobu:-)

Last modified: Saturday, 6 March 2021, 7:15 PM