E K O N O M I E


Vzhledem k technickým problémům stránek Moodle nemusí být naskenovaná literatura dostupná po prokliku. V takovém případě využijte složku 'Literatura (nová verze)', kde jsou všechny naskenované soubory nahrané. Pokud některý ze souborů chybí, kontaktujte správce zkoušky.


1. téma (E):

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A METODA EKONOMIE

1. Becker, G. S. (1976): Ekonomický přístup k lidskému chování. Chicago, Chicago University Press.

2. Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 31-69 (kap. 1 Deset principů ekonomie; kap. 2 Myslet jako ekonom).

3. Špecián, P. (2015): Potřebuje ekonomie psychologii?. Teorie vědy 37 (3), s. 279-301.


2. téma (E):

MODEL TRHU A TEORIE SPOTŘEBITELSKÉ VOLBY

1. Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, s. 90-107 (kap. 4 – Tržní rovnováha a efektivnost); s. 2019-243 (kap. 8 – Zásahy státu do cen).

2. Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 441-466 (kap. 21 Teorie spotřebitelské volby).

3. Varian, H. L. (1995): Mikroekonomie: moderní přístup. Praha, Victoria, s. 1-19 (kap. 1 Trh).


3. téma (E):

MEZINÁRODNÍ OBCHOD

1. Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 27 Měnový kurz).

2. Holman, R. a kol. (1999): Dějiny ekonomického myšlení. Praha, Beck, s. 19-27 (kap. 2 Merkantilisté a kameralisté).

3. Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 71-82 (kap. 3 Vzájemná závislost a prospěch z obchodu); 189-209 (kap. 9 Mezinárodní obchod).


4. téma (E):

Tržní selhání

1. Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 16 - Externality).

2. Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 231-247 (kap. 11 Veřejné statky a společné zdroje), 311-340 (kap. 15 Monopol).

3. Stiglitz, J. E. (1997): Ekonomie veřejného sektoru. Praha, Grada Publishing, 255-279 (kap. 8 Externality).


5. téma (E):

Teorie her

1. Binmore K. (2014): Teorie her. Praha, Dokořán a Argo, s. 9-50 (kap. 1 a 2).

2. Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 341-364 (kap. 16 Ologopol).

3. Varian, H. L. (1995): Mikroekonomie: moderní přístup. Praha, Victoria, s. 480-493 (kap. 27 Teorie her).


6. téma (E):

PENÍZE

1. Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 23 Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt); (kap. 26 – Inflace).

2. Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 571-587 (kap. 27 Peněžní systém).

3. Revenda, Z. et al. (2014): Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha, Management Press, s. 13-43 (kap. 1).


7. téma (E):

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS a hospodářský růst

1. Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 24 – Hospodářský cyklus); (kap. 25 Hospodářský růst).

2. Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 503-523 (kap. 24 Výroba a růst).

3. Acemoglu, D., J. A. Robinson (2015): Proč státy selhávají: kořeny moci, prosperity a chudoby. Praha, Argo a Dokořán, s. 63-83 (kap. 3).


8. téma (E):

Nerovnost a redistribuce

1. Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 30 Rozpočtové schodky a státní dluh).

2. Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 249-270 (kap. 12); 417-438 (kap. 20 Rozdělování důchodu).

3. Stiglitz, J. E. (1997), Ekonomie veřejného sektoru. Praha, Grada Publishing, s. 123-154 (kap. 4 Ekonomie blahobytu: efektivnost a rovnost).


9. téma (E):

EKONOMIE VEŘEJNÉ VOLBY

1. Holman, R. a kol. (1999): Dějiny ekonomického myšlení. Praha, Beck, s. 478-496 (kap. 19 Škola veřejné volby).

2. Olson, M. (2008): Vzestup a pád národů. Praha, Liberální institut, s. 18-76 (kap. 2; 3).

3. Stiglitz, J. E. (1997): Ekonomie veřejného sektoru. Praha, Grada Publishing, s. 185-214 (kap. 6 bez dodatku – Teorie veřejné volby).


10. téma (E):

TRH PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST

1. Brožová, D. (2003): Společenské souvislosti trhu práce. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), s. 32-44 (kap. 2 Lidský kapitál).

2. Holman, R. (2002): Ekonomie. Praha, C. H. Beck, (kap. 10 Nabídka výrobního faktoru a renta; kap. 11 Nabídka práce a trh práce).

3. Mankiw, N. G. (2009): Zásady ekonomie. Praha, Grada Publishing, s. 547-567 (kap. 26 Přirozená míra nezaměstnanosti).


Last modified: Friday, 2 September 2016, 10:49 AM